Altijd up-to-date. Meld je aan voor onze nieuwsbrief BreinBites.

Over het register

Als BCL Professional is het mogelijk om eigen opleidingen of programma’s te laten voorzien van het BCL keurmerk.

Programma

De aanvraag van het BCL Keurmerk verloopt via een vaste procedure die bekend is bij de BCL Professional. Die behelst onder andere het invullen en tijdig opsturen van de:

 • BCL Factsheet
 • BCL Checklist
 • BCL Summary

De review van de opleiding zal gebeuren door twee van onze ervaren associates en zij zullen het keurmerk bij goedkeuring ook verstrekken. Mocht een voorgedragen opleiding afgekeurd worden dan voorzien zij het programma van verbetersuggesties zodat het de accreditatie succesvol kan doorstaan.

Praktisch

Opleiding laten voorzien van het BCL Keurmerk? Aanmelden kan via ons contactadres. Eén van onze associates zal dan contact opnemen om de uitvoering van de review te plannen.

Opleidingen

Opleiding

Organisatie

Contactpersoon

Coachend Leidinggeven en teamcoaching Argos Coaching Jacqueline van der Heijden
We want more – de effectieve OR blooming Thijs Paffen
Born to be alive – de startende OR blooming Sarah Westerlaken
Talent in bedrijf blooming Sylvia Jansen
Let’s work – de ondernemende OR blooming Hugo Burger
Be an advisor blooming Sarah Westerlaken
Spread the word blooming Sarah Westerlaken
IkWerken Brain Business Development Frits Tuyn
Leergang Organisatiecoaching Colourshift Monique Bolung
Leergang Intuïtieve Loopbaancoaching Diamant Coaching Arianne van Galen
Efficiency: 1 + 1 = 3 Efficiency Factor Marieke Anthonisse
Active Leadership Program Gazing Performance Maarten de Haan
Zuiver Noord Gazing Performance Maarten de Haan
Sales Essentials Hecx Business Development Harrie van Heck
Implementatie modernisering medisch vervolgonderwijs Movation Corry den Rooyen
Vakbekwaam Persoon Bovenleiding 1500 V Railinfra Opleidingen Ella Turkyilmaz
Didactische training Railinfra Opleidingen Miriam Koppers
ATM Interfacing Railinfra Opleidingen Annemarie Muhl
Hoofdmonteur Baan (630) Railinfra Opleidingen Ronald Lankhof
Leergang Teamcoaching Spinn Maaike Thiecke

Voorwaarden

Aan het verkrijgen van een BCL Keurmerk voor een opleiding zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Uitsluitend een geregistreerde BCL Professional kan bij het BCL Instituut een opleiding voordragen voor een Keurmerk.
 • De aanvraag van het BCL Keurmerk verloopt via een vaste procedure die bekend is bij de BCL Professional. Die behelst onder andere het invullen en tijdig opsturen van de BCL Factsheet, BCL Checklist en BCL Summary.
 • Alleen BCL Geassocieerden verbonden aan het BCL Instituut kunnen opleidingen goedkeuren en het BCL Keurmerk uitgeven.
 • Opleidingen met het BCL Keurmerk worden opgenomen in een BCL Keurmerkregister voor een periode van 36 maanden. Vier maanden voor afloop van deze termijn wordt de eigenaar van de betreffende opleiding hiervan op de hoogte gesteld. Wil hij/zij het BCL Keurmerk voor de betreffende opleiding verlengen, dan geldt een verkorte evaluatieprocedure.
 • De voorgedragen opleiding wordt gereviewd door ten minste twee BCL Geassocieerden. Bij afkeuring ontvangt de indiener een advies voor verbetering. Bij her indiening geldt een verkorte reviewprocedure.
 • De kosten voor het BCL Keurmerk moeten zijn voldaan voordat de review door het BCL Instituut plaatsvindt. Pas na ontvangst van het bedrag en na goedkeuring van de opleiding verkrijgt de indiener het recht om op die betreffende opleiding het BCL Keurmerk te voeren.
 • Slechts opleidingen die door het BCL Instituut zijn goedgekeurd zijn gerechtigd het BCL Keurmerk te dragen Het BCL Keurmerk voor een opleiding en de vermelding ervan in het

Kosten

Opname van een opleiding in het BCL keurmerkregister met vermelding van opleiding en opleidingsinstituut zijn kosteloos voor een periode van 36 maanden.

De kosten voor:

 • Review van een voorgedragen opleiding bedragen éénmalig € 995,- (exclusief BTW).
 • Review van een reeds eerder voorgedragen en goedgekeurde opleiding en registratie voor 36 maanden bedragen éénmalig € 500,00 (exclusief btw).

Meer info

In het Keurmerk Opleidingen register vind je de opleidingen die het BCL Keurmerk voeren. Kortom: opleidingen die voldoen aan de strenge eisen en richtlijnen van het BCL Instituut. 

Copyright © 2020 BCL instituut | algemene voorwaarden