Altijd up-to-date. Meld je aan voor onze nieuwsbrief BreinBites.

Over het register

De BCL ASOOO Professional is in staat om op basis van de Breincentraal Leiderschap trainingen en workshops te verzorgen en programma’s op basis van deze principes te ontwerpen. De BCL ASOOO Professional zorgt er voor dat deelnemers praktisch aan de slag kunnen met deze BCL benadering en programma’s meer effect krijgen.

Ook Breincentraal Leiderschap Professional worden?

Wil je ook BCL Professional worden? Meld je dan aan voor de 'Opleiding Breincentraal Leiderschap: brein open voor veranderen'. Deze opleiding bieden we jaarlijks aan op basis van open inschrijving, maar we kunnen dit ook als incompany traject aanbieden. 

Leden

Naam

Bedrijf

Gecertificeerd sinds:

Yvonne Berg Trainer Coach Yvonne – Fit jezelf zijn! 13-05-16
Elbert de Beus Basisschool Sprengenpark 13-05-16
Marlies Drent Politieacademie 13-05-16
Gertie Verreck Thaeles 13-05-16
Han Verhoeven Perspectivity 13-05-16

Voorwaarden

Voor opname in het register gelden de volgende voorwaarden:

  • Alleen zij die met goed gevolg de opleiding BCL ASOOO Professional hebben gevolgd kunnen worden opgenomen in het register.
  • De registratie geldt voor een periode van 12 maanden.
  • De BCL ASOOO Professional dient jaarlijks een up-date-meeting te volgen bij het BCL Instituut, zodat hij of zij op de hoogte blijft van de implicaties van de nieuwste ontwikkelingen binnen de cognitieve neurowetenschappen. Het niet deelnemen zonder schriftelijke en met redenen omklede afmelding kan verwijdering uit het register tot gevolg hebben. Aan deze meeting zijn geen kosten verbonden, u ontvangst hiervoor een gratis toegangsbewijs.
  • Als door een BCL ASOOO Professional een opleiding wordt voorgedragen voor het. BCL Keurmerk, die in de reviewprocedure meer dan tweemaal achtereen wordt afgekeurd, wordt zijn naam uit het BCL Professionalregister verwijderd tot het moment dat het Keurmerk wordt verleend.

Kosten

  • De registratiekosten voor opname in één van de BCL Professional Registers bedragen € 125,- euro (excl. BTW) per jaar en dienen tijdig te zijn betaald.
  • De reguliere registratie kan desgewenst worden uitgebreid met een link naar de eigen organisatie. De kosten hiervoor bedragen € 75,- euro (excl. BTW) en dienen tijdig te zijn betaald.
  • Bij niet tijdige betaling wordt de BCL ASOOO Professional uit het register verwijderd.

Meer info

Een register van Professionals die de opleiding 'Breincentraal Leiderschap: brein open voor verandering' hebben gevolgd. 

Copyright © 2020 BCL instituut | algemene voorwaarden