Breindidactiek

Het BCL Instituut helpt breindidactiek toepassen met verschillende praktijkgerichte trainingen en workshops. Voor het onderwijs, trainingsbureau’s en academies.

Rendement van onderwijs of trainingen vergroten? Samenwerking tussen docenten onderling of tussen leiding en docenten verbeteren naar meer openheid en veiligheid? Het leerklimaat beïnvloeden? Het BCL Instituut verzorgt al vele jaren lezingen, workshops en opleidingen over breindidactiek.

Docenten inspireren door middel van een sprankelende workshop over de 6 Breinprincipes® en/of de ASOOO®-benadering of onderdelen daarvan. De workshop heeft altijd een interactief karakter zodat de deelnemer ook het effect van bijvoorbeeld constructieve feedback kan ervaren en wordt op maa’ gemaakt.
De meeste workshops zijn ook mogelijk als mini-workshop of als onderwerp voor een lezing, bijvoorbeeld tijdens scholingsdagen.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

 • Mindset workshop: workshop waardoor je anders tegen “talent” aankijkt en je doet realiseren dat talent-denken funest kan zijn voor de ontwikkeling van je leerlingen.
 • Hoe kan je leermotivatie van leerlingen verhogen met breinkennis: de ASOOO benadering.
 • De 6 breinprincipes: hoe kan je lessen en onderwijsprogramma’s met 6 breinprincipes opzetten en nog beter maken?
 • Breinvriendelijke feedback.
 • Proud to be vout: hilarische workshop over hoe je leren van fouten kunt stimuleren.
 • Breinlessen ontwikkelen voor leerlingen.
 • Plasticiteit van het brein, puberbrein en leermotivatie. Introductie van de metafoor van de olifant en de berijder die symbool staan voor het emotionele en het cognitieve brein.
 • Hoe schep je een breinvriendelijk leerklimaat?

Didactiek voor docenten!

Een serie van 4 tot 5 actieve workshops voor docenten en begeleiders. Docenten onderzoeken samen wat breinkennis kan betekenen voor hun lessen en hun leerlingen. Zowel de 6 breinprincipes als de ASOOO benadering komen aan bod. De workshops bouwen op elkaar voort. Vele nieuwe en interactieve werkvormen passeren de revu. Docenten maken één hun eigen lessen “breinproof” en wisselen daarover uit. Docenten ontwikkelen voor hun leerlingen een les over de maakbaarheid van het brein. Groot voordeel: de docenten ontwikkelen een gemeenschappelijk en inspirerende (brein)taal om over kwaliteit van lessen en begeleiding te praten en leermotivatie van leerlingen gaat omhoog.

Een opleiding van 5 dagen voor docenten, opleiders en onderwijsontwikkelaars die zelf programma’s en lessen opzetten en de diepte in willen. Vooral de 6 breinprincipes als middel om opleidingen en onderwijs te ontwerpen staan centraal. Gedegen wetenschappelijke onderbouwing maar de eigen praktijk staat centraal. Elke deelnemer brengt een eigen programma of les in om uitgebreid te reviseren. Programma’s en lessen worden meer gevarieerd, leerlingen en studenten hebben meer leerplezier en meer leerrendement. Deelnemers worden daarna lid van de BCL Professional Community.

Deze opleiding kan ook bij het BCL Instituut worden gevolgd in de open opleidingsvariant.

Teamleiders en directeuren zijn zo belangrijk als rolmodel voor hun medewerkers (oa door spiegelneuronen). Wil je echt een duurzame verandering bij jou op school of de academy, dan is betrokkenheid van het leidinggevend kader essentieel. Wij kunnen  teamleiders en directeuren op meerdere manieren ondersteunen en zullen dat op maat aanpassen aan uw situatie en wensen.

 • Hoe creëer je een lerende organisatie? Hoe kan je ontwikkelbereidheid van je medewerkers verhogen? Autonomie, status en groei mindset als sleutelfactoren…. ASOOO leadership. Van introductieworkshops tot langere begeleide trajecten inclusief coaching.
 • Breinvriendelijke feedback.
 • Hoe creëer je een team waarin met openheid en veiligheid geleerd kan worden van fouten?  Proud to be vout workshop.
 • Mindshift management: een interactieve masterclass met bewezen effect op de kwaliteit van de begeleiding van medewerkers. Met online testing voor- en achteraf inclusief effectevaluatie.
 • Breinleren als fundament voor het onderwijsplan en opzet van onderwijsprogramma’s

Wij verzorgen ook gastcolleges,  zoals we ook voor de TU Twente, RU Groningen of PABO Utrecht hebben verzorgt.

Deelnemers de mogelijkheid geven zich verder te ontwikkelen in hun professionaliteit. De deelnemers leren de ontwikkelbaarheid en ontwikkelmotivatie van hun werknemers en/of leerlingen maximaal aan te spreken, op een breinvriendelijke manier. Door middel van overdracht van kennis over het brein en het leren passen van de 6 Breinpricipes® en/of de ASOOO®-benadering. De deelnemers worden zich van bewust van het belang van de interactie met de leerlingen en/of collega’s in de klas of op de werkvloer en kunnen in dit kader de vraag beantwoorden ‘Waar ga ik morgen mee aan de slag?’.

Resultaten:

Na afloop van de studiedag:

 • Hebben deelnemers inzicht in de breinachtergrond van het soms wispelturige gedrag van hun leerlingen
 • Hebben deelnemers meer inzicht in wat de breinprincipes zijn in termen van dopamine en adrenaline, en welke rol die spelen bij situaties die als uitdagend worden ervaren. Waarbij de uitdagendheid ook door de leerlingen wordt ervaren
 • Hebben deelnemers inzicht in mogelijke geschikte interventies om het gedrag van de leerling positief te beïnvloeden
 • Hebben deelnemers een gemeenschappelijke taal om met elkaar ervaringen uit te wisselen over brein- en gedragseffecten

Ook ouders kunnen hun voordeel doen met nieuwe kennis over het brein. Zeker als die breinkennis zowel thuis als op school vanuit dezelfde visie wordt ingezet. Dat versterkt elkaar. Graag verzorgen wij dan ook een bijdrage aan de ouderavond met een introductie over wat breinkennis kan betekenen in de opvoeding en begeleiding bij het leren.

De lezingen zijn interactief  en de deelnemers krijgen meer inzicht en al praktische handvatten om dat inzicht in te zetten bij hun kinderen.

Wij zien trouwens graag dat ook docenten aanwezig zijn tijdens zo’n interactieve lezing!

Schermafbeelding 2014-10-30 om 13.46.14

Het boek Breindidactiek (nu derde druk) is speciaal voor docenten en opleiders geschreven. Inclusief 50 voorbeelden van docenten uit allerlei soorten onderwijssectoren. Te bestellen met kwantumkorting.

Hoogleraar Jaap Murre schrijft in zijn voorwoord:

‘Door duidelijke accenten, veel tips, aansprekende voorbeelden en goed gekozen metaforen is dit een boek geworden dat de kloof tussen de cognitieve neurowetenschappen en de beroepspraktijk overbrugt en dat niet alleen leuk is om te lezen maar ook direct in de praktijk inzetbaar.’

Aanvraag informatie
nieuwsbrief