BCL Keurmerk

Het BCL Keurmerk voor opleidingen biedt opleidingsbureau’s de kans om aan opdrachtgevers een onderscheidend product te kunnen bieden. Het BCL Keurmerk kan door het BCL Instituut verstrekt worden aan opleidingen waarvan het ontwerp aansluit bij de nieuwste wetenschappelijke kennis van het brein met betrekking tot leren en onthouden.

Het ontwerp van de opleiding moet volgens de eisen en richtlijnen van de BCL benaderingen zijn opgezet. Het BCL Keurmerk is drie jaar geldig en biedt een garantie voor de kwaliteit van die opleiding. Kenmerkend voor opleidingen met het BCL Keurmerk zijn: betere beklijving en toepassing van het geleerde, meer rendement voor de opdrachtgever, meer leerplezier bij de cursisten en uiteindelijk een merkbaar beter resultaat. Een opleiding met het BCL Keurmerk wordt opgenomen in een openbaar toegankelijk register. Het BCL Keurmerk voor een opleiding wordt digitaal verstrekt aan rechthebbenden, die het dan op betreffende opleidingsbrochures/materiaal kunnen drukken/printen. Ook kan het bijvoorbeeld gebruikt worden voor deelnemingsbewijzen, website gebruik en dergelijke. Een BCL Keurmerk voor een opleiding kan uitsluitend worden aangevraagd door BCL Professionals.

 

Kosten

Het BCL Keurmerk voor een opleiding is drie jaar geldig. Die beperkte geldigheid biedt een opdrachtgever de garantie dat de nieuwste neurocognitieve bevindingen in het opleidingsontwerp zijn verwerkt. In de kosten van het BCL Keurmerk zijn begrepen: de evaluatie van de voorgedragen opleiding door ten minste twee BCL Geassocieerden, opname in het BCL Keurmerkregister, administratieve handelingen en het gebruik van het digitale Keurmerk.

Kosten (excl. BTW) voor een periode van 36 maanden

  • Review van een opleiding leidend tot BCL Keurmerk € 1.200,-
  • Review van een opleiding leidend tot BCL Keurmerk tijdens BCL Professional Opleiding € 980,-
  • Review ten behoeve van de verlenging van een bestaand BCL Keurmerk na 3 jaar (verkorte procedure) € 500,-
  • Her-evaluatie na afwijzing voor BCL Keurmerk (verkorte procedure) € 500,-
  • Wilt u meerdere opleidingen voordragen voor een BCL Keurmerk, dan geldt een staffelkorting
  • Wilt u alle (open) opleidingen van uw opleidings- bureau voordragen voor het BCL Keurmerk, dan kan het Keurmerk worden verleend aan uw opleidingsbureau (80% van de open opleidingen zal dan het BCL Keurmerk moeten dragen)

Voorwaarden

Aan het verkrijgen van een BCL Keurmerk voor een opleiding zijn de volgende voorwaarden verbonden.

 • Uitsluitend een geregistreerde BCL Professional kan bij het BCL Instituut een opleiding voordragen voor een Keurmerk.
 • De aanvraag van het BCL Keurmerk verloopt via een vaste procedure die bekend is bij de BCL Professional. Die behelst onder andere het invullen en tijdig opsturen van de BCL Factsheet, BCL Checklist en BCL Summary.
 • Alleen BCL Geassocieerden verbonden aan het BCL Instituut kunnen opleidingen goedkeuren en het BCL Keurmerk uitgeven. Opleidingen met het BCL Keurmerk worden opgenomen in een BCL Keurmerkregister.
 • De voorgedragen opleiding wordt gereviewd door ten minste twee BCL Geassocieerden. Bij afkeuring ontvangt de indiener een advies voor verbetering. Bij herindiening geldt een verkorte procedure.
 • De kosten voor het BCL Keurmerk moeten zijn voldaan voordat de review door het BCL Instituut plaatsvindt. Pas na ontvangst van het bedrag en na goedkeuring van de opleiding verkrijgt de indiener het recht om op die betreffende opleiding het BCL Keurmerk te voeren.
 • Slechts opleidingen die door het BCL Instituut zijn goedgekeurd zijn gerechtigd het BCL Keurmerk te dragen

Het BCL Keurmerk voor een opleiding en de vermelding ervan in het BCL Keurmerkregister vervallen na 36 maanden. Vier maanden voor afloop van deze termijn wordt de eigenaar van de betreffende opleiding hiervan op de hoogte gesteld. Wil hij het BCL Keurmerk verlengen, dan geldt een verkorte evaluatie-procedure.

Download voorwaarden