Diensten

OVER ONS

Sinds de jaren negentig weten we steeds meer over de werking van het brein bij leren. Een opzienbare ontdekking was het bestaan van spiegelneuronen. Goed voorbeeldgedrag, “walk-your-talk” en het nut van visualiseren o.a. bij het leren van kennis, vaardigheden en atiitude blijkt nog veel belangrijker dan gedacht. Ook de ontdekking van de plasticiteit van de hersenen is sensationeel. Leren is het vormen van sterke en uitgebreide verbindingen tussen hersencellen, die door ons gedrag en gedachten en inspanning aangelegd worden. Een aantal andere relevante ontdekkingen: de kracht van het onbewuste brein, de rol van Autonomie en Status op dopamine (en open staan voor leren). En een tikkeltje meer weten over de plasticiteit van het brein geeft een (meetbare) hogere leermotivatie en ontwikkelbereidheid! In onze opleidingen en workshops ontdekt u veel meer over de fascinerende werking van het brein en toepassingsmogelijkheden voor leertrajecten. Zodat mensen weer zin hebben in leren en daadwerkelijk leren.

Veel begeleiders van leer- of verandertrajecten zetten deze trajecten op vanuit ervaring en intuïtie. In veel gevallen blijkt die basis zo slecht nog niet. Nu er echter zo veel feitelijke kennis van de werking van het brein boven tafel is gekomen, geeft deze inmiddels beschikbare wetenschappelijke onderbouwing een steviger houvast, een gemeenschappelijke taal en meer rendement. Anders gezegd: wie actief is op gebied van leren en veranderen heeft veel aan de laatste wetenschappelijke inzichten over de werking van onze hersenen bij leren en veranderen. De 6 breinprincipes en de ASOOO-benadering van het BCL Instituut geven een praktisch handvat om hiermee trajecten op te zetten en ontwikkelbereidheid te stimuleren.
Het BCL Instituut is in 2007 opgericht door Gerjanne Dirksen. De BCL Geassocieerden zijn ervaren professionals en geassocieerden van het BCL Instituut die lezingen, workshops en leertrajecten verzorgen. Zij hebben een diepgaand accreditatie-traject gevolgd. Zij trainen en professionaliseren anderen (trainers, leidinggevenden, consultants, docenten) in de BCL benaderingen.
De BCL Professionals hebben een gedegen opleiding gevolgd bij het BCL Instituut en kunnen de BCL benaderingen toepassen in hun eigen leer- en verandertrajecten. Je vindt ze in het register.

Je kunt in het BCL Professional register zoeken naar trainers, opleiders en consultants die zijn opgeleid als BCL Professional. Zij kunnen effectieve leer- en verandertrajecten ontwerpen op basis van het BCL-model.En zij kunnen een stevige feitelijke ‘brein’onderbouwing geven aan opdrachtgevers over de effectiviteit van hun trajecten. In het BCL Geassocieerde register vind je de koplopers op het gebied van brein, leren en veranderen. BCL Geassocieerden trainen of begeleiden andere professionals in de praktische toepassingen van “breinleren” of breincentraal leren en het BCL model. Je kunt ze inhuren voor het verzorgen van workshops en opleidingen.

In het register keurmerk opleidingen vind je de opleidingen die het BCL Keurmerk voeren, die dus voldoen aan de strenge eisen en richtlijnen van het BCL Instituut.

breinprincipes_FHV
Alle 6 in je ….? 6 breinprincipes bij de opzet van leer- en verandertrajecten.
Leren vanuit het brein bezien is het vormen van nieuwe, sterke en uitgebreide contacten tussen hersencellen. Dat geldt zowel voor het leren van kennis, het verbeteren van vaardigheden als voor het vormen van attitudes. Hoe kan jij als begeleider er voor zorgen dat dit zo optimaal mogelijk ontstaat? Of je nou leertrajecten of verandertrajecten opzet of begeleidt… De 6 breinprincipes van BCL geven begeleiders (consultants, managers, trainers, coaches) een praktische benadering om dit voor elkaar te krijgen:

 • Emotie – maak ’t spannend, uitdagend en wees een dopamine dealer
 • Creatie – zet actief aan de slag, laat dieper nadenken
 • Zintuiglijk Rijk – zet zoveel mogelijk zintuigen in en laat bewegen
 • Focus – maak ’t aandachtig, nuttig, voorstelbaar en realistisch
 • Herhaal – herhalen, oefenen, spreiden en inslijpen
 • Voortbouwen – activeer voorkennis, helpende associaties en reflecteer

Gebruik je alle 6 bij de opzet van je trajecten? En hoe doe je dat? De ervaring leert dat begeleiders meestal een voorkeur hebben voor één kant van de kaart en dat er nog meer te winnen is! De 6 breinprincipes geven je een onderbouwing voor de opzet en vormgeving van trajecten. Daarnaast, en misschien wel het belangrijkste, geven de 6 breinprincipes je een gemeenschappelijke ‘breintaal’ en referentiekader om samen met anderen  -ideologievrij- ervaringen en ideeën uit te wisselen. Over het BCL Instituut De afgelopen jaren zijn er spectaculaire ontdekkingen gedaan op het gebied van de werking van het brein. Het BCL Instituut vertaalt dit naar praktische toepassingen en benaderingen, zoals de 6 breinprincipes bij leren voor de opzet van leer- en verandertrajecten en de ASOOO®-benadering. Opleiders, docenten, coaches, leidinggevenden en consultants kunnen hiermee leer- en verandertrajecten opzetten en uitvoeren vanuit het perspectief van de werking van het brein. Het BCL Instituut verzorgt hierover workshops en opleidingen en maatwerk voor uw organisatie.

ASOOO_2ASOOO_1
De begeleider als ASOOO? Brein open voor leren en veranderen.
Hoe kan jij als begeleider stimuleren dat degene die je begeleidt open staat voor leren en veranderen? Of je nou manager bent, trainer, coach of docent? Breinkennis helpt bij deze vraag. De praktische ASOOO®-benadering van het BCL Instituut geeft in één oogopslag weer hoe je een effectief leerklimaat kunt scheppen. De ASOOO®-kaart heeft twee kanten, die beïnvloeden of een brein open staat voor leren en ontwikkelen. De A en S (Autonomie en Status) hebben te maken met ons emotionele brein. Meer autonomie en status zijn beloningen voor het brein. De dopamine stroomt rijkelijk. We staan open voor onze omgeving en we zijn creatiever. Minder autonomie en minder status zijn bedreigingen voor het brein, er stroomt dan veel adrenaline. Onze focus is gericht op details van de mogelijk gevaarlijke situatie. De perceptie van gevaar belemmert ons creatieve denkvermogen. Zou jij autonomie en status van degene die je begeleidt willen verhogen? Op de kaart staan in het blauw de richtingen genoemd die je kunt gebruiken. De OOO staat voor Overtuiging Over Ontwikkelbaarheid. Dit is de cognitieve kant van de kaart. Hoe denken jij en degene die je begeleidt over ontwikkelbaarheid? Dat zijn vragen die jij kunt onderzoeken. De OOO bepaalt sterk of iemand zijn ontwikkelpotentieel waarmaakt en er plezier in heeft. Deze OOO kun je op meerdere manieren beïnvloeden en dat staat onderaan de kaart. Iets meer weten over plasticiteit van het brein heeft al invloed, net als voorbeelden geven van je eigen leren en ontwikkeling! Wij verzorgen ook open workshops over de ASOOO®-benadering. Of maatwerk.

KLANTEN

 • Railinfra opleidingen
 • Heineken
 • Cap Gemini Academy
 • NS Opleidingen
 • Blooming Trainingsbureau

ASSOCIATES

Hulda Möller

Voor BCL verzorg ik lezingen, workshops en in het onderwijs ook breinateliers. Alle 6 in de les om het geleerde zo effectief mogelijk te laten beklijven. Tevens ben ik co-auteur van het boek Breinlink voor ouders - je kind helpen leren.

Jacquelien Willemse

Als associate verzorg ik lezingen of workshops. Om mensen te mogen meenemen in de wondere wereld van het brein levert qua spiegelneuronen de nodige activatie van de ‘nieuwsgierigheids’- gebieden op. Meer weten van het brein betekent voor mij ook meer toepassen voor het brein.

Monique de Boer

Als associate geef ik workshops en lezingen over breinprocessen en de toepassing daarvan bij het begeleiden van leerprocessen. En omdat het brein leert van beloning en plezier, maakt dat een belangrijk deel uit van de workshops. Een cadeautje om in dit veld te mogen werken. Het inspireert en ik blijf zelf elke dag leren over het brein en van de cursisten.

Maarten de Haan

Als associate begeleid ik de deelnemers aan de BCL Pro opleidingen. Daarnaast verzorg ik lezingen voor het bedrijfsleven over het breinvriendelijk en blended aanbieden van leer- en ontwikkelprogramma's.

Gerjanne Dirksen

Oprichster

Gerjanne is de oorspronkelijke oprichtster van het BCL Instituut en de ontwerper van de twee BCL benaderingen: de 6 breinprincipes en de ASOOO benadering. Zij schrijft en geeft af en toe nog lezingen. Zij is, op afstand, nog betrokken in een advies-rol.

Han Verhoeven

Als associate begeleid ik de deelnemers aan de BCL Pro opleidingen en geef ik workshops over breinprocessen en de toepassing daarvan bij het begeleiden van leerprocessen.
Ik werk (inter)nationaal met organisaties die een maatschappelijk doel nastreven. Ik kom grote nieuwsgierigheid tegen naar de werking van het brein en wat dat voor opleiders en managers kan betekenen. Een plezier om met breinkennis aan de slag te zijn! Mijn lopende trajecten: ontwikkeling tot ASOOO trainer en vitatliteitscoach.